Blog

Výrub drevín - legislatíva

Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu na výrubu drevín je obec, ak si túto pôsobnosť nevyhradil okresný úrad. Ak je obec žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, nemôže rozhodovať o výrube predmetných drevín. V takýchto  prípadoch je okresný úrad povinný určiť inú obec, ktorá bude rozhodovať o  výrube predmetných drevín (viď. § 69 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z.  účinný od 1.9.2014 ).

Je kosenie trávy povinné?

Nachádza sa na susedovom pozemku rastlinná pokrývka neidentifikovateľného obsahu ohrozujúca Vašu duševnú pohodu, resp. nebodaj Váš poctivo pestovaný anglický trávnik. Ak áno, v takom prípade Vás bude určite zaujímať aké opatrenia môžete podniknúť vo vzťahu k Vášmu susedovi a následne Váš sused k tomuto súboru náhodných alebo stále sa vyskytujúcich rastlín alebo rastlinných spoločenstiev zvaných vegetácia.

Posledné príspevky

27. február 2020

Kontaktujte Nás

 

© 2020 UdrzbaPozemkovPO.sk. All Rights Reserved. Created By FantasticWeb.sk